تخصصی تر ها

پیدا کردن صفحات ایندکس شده سایت با HTTP و HTTPS به صورت مجزا

مدتی بعد از راه افتادن یکی از سایت هامون از سرویس های LetsEncrypt استفاده کردیم و سایت رو با HTTPS امن ترش کردیم ولی بعد از مدتی لازم شد ببینیم وضعیت ایندکس هامون چطوره. چند صفحه سایت ایندکس شده؟ چقدر از صفحات